Swarovski (5601) 6mm Cube - Erinite Shimmer (1 Piece)