Swarovski (5601) 8mm Cube - Erinite Shimmer (1 Piece)